+82-10-5788-7174viewps.vn@gmail.com

Tư vấn khách hàng

Giới thiệu View

Chính sách riêng tư

Bệnh viện thẩm mỹ View (được gọi là Bệnh viện) coi việc bảo vệ thông tin cá nhận trên mạng Internet là rất quan trọng, chúng tôi đang cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các thông tin mà khách hàng cung cấp cho bệnh viện được bảo mật. Theo đó, bệnh viện cũng đã thiết lập chính sách xử lý thông tin cá nhân dựa trên các Luật liên quan mà các nhà cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông phải tuân thủ, chẳng hạn như Luật bảo vệ bí mật thông tin của Hàn Quốc, Luật kinh doanh viễn thông, Luật quảng bá thông tin và sử dụng mạng truyền thông, v.v.. Chính sách Bảo mật này có thể được thay đổi theo thời gian do những thay đổi trong luật và hướng dẫn của chính phủ Hàn Quốc hoặc những thay đổi đối với chính sách nội bộ của chúng tôi, v.v. Thông qua Chính sách bảo mật này, người dùng sẽ có thể hiểu được thông tin cá nhân thu thập được đang được sử dụng cho mục đích gì và như thế nào và được bảo vệ an toàn như thế nào.(Các tài liệu hoặc thủ tục bổ sung có thể được yêu cầu để áp dụng chính sách này một cách suôn sẻ.)

[Chính sách bảo mật thông tin cá nhân theo các thứ tự sau đây]
 • 1. Các mục thông tin cá nhân cần thu thập và phương pháp thu thập
 • 2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
 • 3. Cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân
 • 4. Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân
 • 5. Quy trình và phương pháp hủy bỏ thông tin cá nhân
 • 6. Quyền của người sử dụng và người đại diện pháp lý
 • 7. Cách rút lại sự đồng ý/ hủy bỏ tư cách thành viên
 • 8. Các vấn đề liên quan đến việc cài đặt thiết bị thu thập thông tin cá nhân/ vận hành và liên quan đến các vấn đề từ chối
 • 9. Chính sách vận hành và quản lý thiết bị xử lý thông tin video (CCTV)
 • 10. Các vấn đề liên quan đến các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân
 • 11. Trách nhiệm của người quản lý thông tin cá nhân
 • 12. Nghĩa vụ thông báo do thay đổi chính sách
 • 13. Ủy thác xử lý thông tin cá nhân đã thu thập
1. Các mục thông tin cá nhân cần thu thập và phương pháp thu thập

Bệnh viện chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cá nhân tối thiểu cần thiết để sử dụng dịch vụ khi đăng ký làm thành viên của bệnh viện. Để sử dụng dịch vụ của bệnh viện cần ghi đủ các mục bắt buộc và tùy chọn được nhập vào thời điểm đăng ký thành viên, ngay cả khi bạn không nhập các mục tùy chọn như có nhận e-mail hay không, thì sẽ không có giới hạn nào trong việc sử dụng dịch vụ.
A. Hạng mục thu thập khi khám chữa bệnh
- Mục yêu cầu: Họ tên (tiếng Hàn), Địa chỉ, Số điện thoại
- Thông tin tình trạng sức khỏe: Nhằm cung cấp các dịch vụ y tế trong việc điều trị người hội viên cần cung cấp các thông tin như tiền sử bệnh lý bản thân và gia đình v.v..Thông tin sức khỏe cá nhân này được bác sĩ phán đoán là cần thiết trong dịch vụ y tế
※ Bắt buộc phải giữ lại thông tin nhận dạng duy nhất và thông tin khám chữa theo Luật Y tế (Không cần có sự đồng ý riêng cho việc thu thập thông tin Y tế)
B. Thu thập các hạng mục cần thiết khi đăng ký là thành viện trang Web
- Mục yêu cầu: Tài khoản, mật khẩu, email, số điện thoại
- Mục xác nhận: Giới tính, khu vực
- Thông tin nhạy cảm: Tiền sử bệnh lý, tiền sử phẫu thuật, lĩnh vực phẫu thuật quan tâm
- Các thông tin sau có thể được tạo và thu thập tự động mà không cần sự đồng ý của người sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc trong quá trình cung cấp dịch vụ (thông tin sử dụng dịch vụ, nhật ký truy cập, cookie, IP truy cập)
- Xác thực danh tính (xác thực điện thoại di động/ xác thực i-PIN): Họ tên, giá trị xác minh danh tính, số i-PIN của thành viên i-PIN, ngày sinh, giới tính, ID, mật khẩu, thông tin liên hệ (địa chỉ e-mail, số điện thoại di động), thông tin người đại diện theo pháp luật dưới 14 tuổi, đăng ký xác thực thông tin
C. Các mục thu thập khi thanh toán chi phí khám chữa bệnh
- Khi thanh toán bằng thẻ tín dụng: Phương thức thu thập thông tin cá nhân khi phê duyệt thẻ thanh toán như: tên công ty thẻ và số thẻ v.v..
D. Phương thức thu thập thông tin cá nhân
- Thu thập thông tin cá nhân theo cách sau đây. Trang web (đăng ký thành viên, đặt chỗ trực tuyến, đăng ký tư vấn, đăng ký tham gia sự kiện, đăng ký làm người mẫu), Ký đơn đăng ký theo mẫu, Fax, Số điện thoại, Email

2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân sử dụng cho các mục đích sau đây. Và mọi thông tin do người sử dụng cung cấp sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích cần thiết và sẽ được sự đồng ý trước khi thay đổi mục đích sử dụng.
- Các bước xác nhận thông tin khi kiểm tra, yêu cầu đặt chỗ và điều trị – Dịch vụ chuẩn đoán và điều trị
- Các dịch vụ hành chính như: thanh toán chi phí điều trị, chi trả và hoàn trả chi phí y tế
- Hóa đơn y tế, bản sao kê và giấy chứng nhận và kết quả về thuốc (nước) sẽ được gửi về theo thông tin đã cung cấp
- Cung cấp thông tin y tế cho các tổ chức điều trị y tế khác đã được yêu cầu hoặc gửi lại
- Bảo mật các kênh liên lạc để giúp đưa ra các thông tin yết thị, khiếu nại, xử lý khiếu nại .v.v..
- Tài liệu để tham vấn trực tuyến và xử lý phản hồi
- Thông tin về sự kiện và các dịch vụ mới
- Các phản ứng pháp lý và hành chính và các biện pháp để quản lý chất lượng chăm sóc y tế và hoạt động của bệnh viện
- Dữ liệu phân tích tối thiểu cần thiết cho giáo dục và nghiên cứu
- Hướng dẫn thông tin y tế, thông tin học tập, thông tin bệnh viện
- Sử dụng các tài liệu tham khảo nhằm cung cấp dịch vụ suôn sẻ/ thuận lợi trong quá trình tư vấn và điều trị
- Thu thập thông tin vì người tiêu dùng theo Điều 52 của Luật Cơ bản về Người tiêu dùng

3. Cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân

Trong mọi trường hợp, trừ khi được sự đồng ý của bản thân hoặc theo các quy định trong luật với mục đích liên quan
『Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân』 Chúng tôi không sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho người khác, hoặc tổ chức cơ quan nào khác ngoài phạm vi được thông báo.
- Trường hợp người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin
- Trường hợp dựa theo quy định của pháp luật, hoặc với mục đích điều tra về thủ tục và phương pháp điều tra theo luật, theo đó có thể yêu cầu Cơ quan điều tra trong công tác điều tra
- Trường hợp, để chuẩn bị cho việc viết thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc nghiên cứu thị trường đặc biệt không thể nhận dạng được cá nhân cụ thể thành một biểu mẫu không thể nhận dạng được một cá nhân cụ thể.

4. Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ hủy thông tin cá nhân của bạn ngay lập tức khi mục đích thu thập hoặc cung cấp thông tin cá nhân đã được thực hiện
A. Thông tin cá nhân sẽ bị hủy khi một năm trôi qua kể từ ngày đăng nhập cuối cùng, cũng như tư cách thành viên bị thu hồi hoặc bị trục xuất khỏi tư cách thành viên (Theo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân)
B. Trường hợp, thu thập cho mục đích khảo sát, sự kiện, v.v: khảo sát, sự kiện, v.v. có liên quan trong năm. Trong trường hợp thu thập cho mục đích y tế: Bảo quản theo thời gian quy định tại Điều 15 của Quy định Thực thi về『Luật Y tế』, “Lưu giữ các hồ sơ liên quan đến điều trị” y tế.
C. Ghi nhận khiếu nại của người tiêu dùng hoặc giải quyết tranh chấp : 3 năm (Theo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.)
D. Ghi nhận về việc thu thập / xử lý và sử dụng thông tin tín dụng : 3 năm (Theo luật về sử dụng và bảo vệ thông tin tín dụng)
E. Ghi nhận xác minh danh tính: 6 tháng (Luật Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông và Bảo vệ Thông tin, v.v.)
F. Ghi nhận số lần đến bệnh viện: 3 tháng (Luật bảo vệ bí mật thông tin liên lạc)
※ Tuy nhiên, ngay cả khi mục đích thu thập hoặc thông tin cung cấp đã đạt được, chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân của bạn nếu cần thiết phải bảo quản theo các quy định của luật Thương mại.v.v..

5. Quy trình và phương pháp hủy bỏ thông tin cá nhân

Sau khi thu thập 『Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân』, bệnh viện sẽ tiêu hủy thông tin đó ngay lập tức. Quy trình và phương pháp hủy thông tin như sau
A. Quy trình hủy thông tin
Thông tin người dùng sử dụng cho mục đích khi đăng ký là thành viên xong sau đó sẽ tự hủy thông tin nay bằng phương pháp tiêu hủy thông tin
B. Thời hạn hủy thông tin
Trường hợp thời hạn lưu giữ thông tin cá nhân người dùng đã trôi qua, thông tin cá nhân của người dùng sẽ được xử lý trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lưu giữ như: mục đích xử lý thông tin cá nhân, xóa bỏ dịch vụ, chấm dứt hoạt động kinh doanh, v.v.. Không tin cá nhân được công nhận là không cần thiết nữa thì thông tin cá nhân sẽ bị hủy trong vòng 5 ngày kể từ ngày việc xử lý thông tin được công nhận là không cần thiết.
C. Phương pháp hủy
Thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng tệp điện tử bị xóa bằng phương pháp kỹ thuật không thể tái tạo hồ sơ. Thông tin cá nhân in trên giấy sẽ bị hủy bằng cách nghiền nát hoặcthiêu hủy bằng máy hủy tài liệu.

6. Quyền của người dùng và người đại diện pháp lý và phương cách thực hiện chúng

Khi khách hàng yêu cầu xem, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân, công ty sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách trung thực và xử lý nhanh chóng. Để bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi không cung cấp các thủ tục xem, sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng thông qua các hình thức ứng dụng khác như điện thoại, thư từ, fax, v.v., ngoại trừ việc đến bệnh viện trực tiếp yêu cầu.
A. Truy cập thông tin cá nhân
Khách hàng có thể đến bệnh viện của chúng tôi để yêu cầu truy cập thông tin cá nhân, và chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng.
B. Chỉnh sửa / xóa thông tin cá nhân
- Trường hợp khách hàng yêu cầu sửa hoặc xóa thông tin cá nhân, chẳng hạn như phát hiện có sai sót về thông tin cá nhân, bệnh viện sẽ sửa hoặc xóa không chậm trễ. Bệnh viện có thể yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân để xác thực về việc yêu cầu sửa hoặc xóa thông tin. Thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho đến khi chỉnh sửa hoàn tất. Ngoài ra, nếu thông tin cá nhân không chính xác đã được cung cấp cho bên thứ 3, bệnh viện sẽ thông báo kết quả chỉnh sửa cho bên thứ 3 tiến hành chỉnh sửa ngay lập tức.
- Trường hợp khách hàng yêu cầu xem, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, bệnh viện sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, bằng lái xe để xác định danh tính của khách hàng.
- Trường hợp người đại diện đến yêu cầu xem, sửa, xóa thông tin thì sẽ kiểm tra giấy ủy quyền, giấy đồng ý và giấy tờ tùy thân của người đại diện để xác nhận người đại diện hợp pháp hay không.
- Trường hợp có lý do chính đáng từ chối xem, sửa, xóa toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân thì bệnh viện sẽ thông báo và giải thích cho khách hàng.
- Trường hợp giới hạn xem hoặc sửa thông tin cá nhân
- Trường hợp có nguy cơ gây tổn hại đến tính mạng, thân thể, tài sản, quyền và lợi ích của bản thân hoặc bên thứ 3
- Trường hợp có nguy cơ gây cản trở hoạt động kinh doanh của bệnh viện
- Trường hợp vi phạm pháp luật
※ Thông tin cá nhân trong thời gian được lưu giữ theo điều luật không thể sửa hoặc xóa ngay cả khi được yêu cầu.

7. Cách thu hồi sự đồng ý(hủy đăng ký thành viên)

Quý khách có thể thu hồi bất cứ lúc nào nội dung đồng ý thu thậpㆍsử dụng, cung cấp thông tin cá nhân lúc đăng ký thành viên. Sau khi đăng nhập tài khoản thông qua thanh công cụ ‘xóa bỏ tài khoản’ ở phần thông tin thành viên, tự mình thu hồi đồng ý(hủy thành viên) hoặc liên hệ cho người phụ trách, thông tin cá nhân của quý khách sẽ được hủy bỏ hoặc xử lý ngay.。

8. Nội dung liên quan việc cài đặt/vận hành và từ chối chức năng tự động thu nhập thông tin cá nhân

Quý khách có thể thu hồi bất cứ lúc nào nội dung đồng ý thu thậpㆍsử dụng, cung cấp thông tin cá nhân lúc đăng ký thành viên. Sau khi đăng nhập tài khoản thông qua thanh công cụ ‘xóa bỏ tài khoản’ ở phần thông tin thành viên, tự mình thu hồi đồng ý(hủy thành viên) hoặc liên hệ cho người phụ trách, thông tin cá nhân của quý khách sẽ được hủy bỏ hoặc xử lý ngay.。
- Bệnh viện sử dụng ‘cookie’ lưu trữ và hiển thị liên tục về thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp các dịch vụ phù hợp với mỗi các nhân. Cookie là một lượng nhỏ thông tin được truyền đến bởi trang wet của người dùng, đôi khi còn được lưu trữ vào ổ cứng PC của máy tính.
A. Mục đích sử dụng cookie
- Cookie xác định máy tính của người dùng, nhưng không thể xác định từng người được. Bằng cách sử dụng các cookie này bệnh viện nắm bắt được lượt truy cập, hình thức sử dụng và quy mô người dùng của từng loại dịch vụ để tạo ra các dịch vụ tiện ích hơn.
- Người dùng có thể lựa chọn cài đặt cookie bằng cách cài đặt các lựa chọn trên trình duyệt web của họ. Điều này có nghĩa là bạn có thể chấp nhận tất cả tập tin cookie hoặc xác nhận mỗi khi cookie lưu trữ hoặc từ chối lưu trữ toàn bộ cookie.
- Nhưng người dùng đăng nhập vào trang web của bệnh viện muốn sử dụng dịch vụ phải đồng ý thu thập thông tin.
B. Cài đặt/vận hành và từ chối cookie
- Người sử dụng có quyền tùy chọn cài đặt cookie. Do đó, thông qua việc cài đặt các tùy chọn trong trình duyệt web người dùng có thể chấp nhận tất cả cookie hoặc xác nhận mỗi khi cookie lưu trữ hoặc từ chối lưu trữ tất cả cookie.
- Phương pháp từ chối cài đặt cookie, người dùng thông qua việc lựa chọn các phần tùy chọn trên trình duyệt web đang sử dụng có thể chấp nhận tất cả cookie hoặc xác nhận mỗi khi cookie lưu trữ hoặc từ chối lưu tất cả cookie.
- Phương pháp cài đặt Ví dụ:
• Internet Explorer: Menu công cụ ở phần đầu trình duyệt web > Tùy chọn Internet > Thông tin cá nhân > Cài đặt
• Chrome: Menu cài đặt ở bên phải trình duyệt web > Hiển thị cài đặt nâng cao ở cuối màn hình > Nút cài đặt nội dung thông tin cá nhân > Cookie
- Tuy nhiên, nếu từ chối lưu cookie, bạn có thể gặp bất tiện khi sử dụng một số dịch vụ yêu cầu đăng nhập của bệnh viện.

9. Vấn đề liên quan biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng không bị mất, đánh cắp, rò rỉ, giả mạo hoặc hư hỏng, bệnh viện đang thực hiện các biện pháp kỹ thuật, hành chính sau đây.
[Đào tạo và giảm thiểu tối đa nhân viên xử lý thông tin cá nhân]
Hạn chế tối đa việc chỉ định người xử lý thông tin cá nhân và tiến hành đào tạo thường xuyên.
[Tiến hành tự kiểm tra thường xuyên]
Để đảm bảo xử lý an toàn thông tin cá nhân hàng tháng ít nhất 1 lần tiến hành tự kiểm tra định kỳ.
[Thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ]
Thiết lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ để xử lý an toàn thông tin cá nhân.
[Mã hóa thông tin cá nhân]
Số bí mật thông tin cá nhân của người dùng được mã hóa và lưu trữ, quản lý nên chỉ có bản thân người dùng mới biết được, đối với dữ liệu quan trọng sử dụng chức năng bảo mật riêng biệt như mã hóa tập tin và dữ liệu truyền tải.
[Biện pháp kỹ thuật đối phó nạn tấn công mạng(hacking)]
Để ngăn chặn rò rỉ và hư hỏng thông tin cá nhân do bị tấn công hoặc vi rút máy tính gây ra, chúng tôi cài đặt chương trình bảo mật, cập nhật và kiểm tra hệ thống thường xuyên, cài đặt hệ thống kiểm soát truy cập từ bên ngoài, đồng thời giám sát và ngăn chặn có tính kỹ thuật.
[Hạn chế truy cập thông tin cá nhân]
Chúng tôi thực hiện các biên pháp để kiểm xoát truy cập thông tin cá nhân bằng cách cấp, thay đổi, hủy bỏ quyền truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý thông tin cá nhân và đồng thời sử dụng hệ thống chống xâm nhập để kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài.
[Kiểm soát truy cập cho người không được phép]
Thiết lập và vận hành hệ thống bảo quản thông tin cá nhân được lưu trữ bảo quản một cách cẩn thận ở một nơi riêng biệt để kiểm soát truy cập.

10. Chính sách vận hành và quản lý thiết bị xử lý thông tin video(CCTV)

Thông qua chính sách này, bệnh viện thông báo về mục đích, phương thức sử dụng và cách quản lý thông tin video của bệnh viện như thế nào sau đây.
Cơ sở lắp đặt và mục đích của thiết bị xử lý thông tin hình ảnh
Theo Điều 25 Khoản 1 của luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân cài đặt, vận hành máy xử lý thông tin hình ảnh sử dụng với mục đích như sau.
- Đảm bảo thiết bị an toàn và phòng tránh hỏa hoạn
- Phòng tránh tội phạm để đảm bảo an toàn cho khách hàng
(Trường hợp lắp đặt ở bãi đỗ xe)
- Phòng tránh trộm cắp và hư hỏng xe
※ Trường hợp quy mô vượt quá 30 chỗ đậu xe có thể lắp đặt/vận hành theo Điều 6 Khoản 1「Quy định thi hành Luật về bãi đậu xe」
Số lượng, vị trí lắp đặt và phạm vi ghi hình

Số lượng Phạm vi lắp đặt
72 cái Lắp đặt ở đường đi các tầng và phòng chờ

Người chịu trách nhiệm quản lý và người có quyền truy cập
Để bảo vệ thông tin video của bạn và xử lý các khiếu nại liên quan đến thông tin hình ảnh cá nhân chúng tôi có người phụ trách bảo vệ thông tin hình ảnh cá nhân như sau

Phụ trách Họ tên
Người phụ trách bảo vệ Trưởng phòng pháp lý Jung Woon Huyn
Người có quyền truy cập Giám đốc bộ phận Shim Sang Goo

Thời gian ghi hình, thời gian lưu trữ, địa điểm lưu trữ và phương pháp sử lý thông tin hình ảnh

Thời gian ghi hình Thời gian lưu trữ Địa điểm lưu trữ
24 giờ 60 ngày kể từ ngày ghi hình Thiết bị lưu trữ từng tầng
Phương pháp xử lý: Ngoài mục đích sử dụng của thông tin hình ảnh cá nhân như yêu cầu sử dụng, cung cấp cho bên thứ 3, mở xem sẽ được ghi chép và quản lý, nếu hết thời hạn lưu trữ sẽ được hủy bỏ vĩnh viễn không thể khôi phục ghi chép(nếu là dạng giấy tờ hủy bỏ bằng cách thiêu hủy hoặc nghiền nát)

Nội dung liên quan việc ủy thác cài đặt và quản lý thiết bị xử lý thông tin hình ảnh
Bệnh viện ủy thác lắp đặt và quản lý thiết bị xử lý thông tin cho công ty dưới đây, đồng thời có những chính sách cần thiết để đảm bảo quản lý an toàn thông tin cá nhân trong hợp đồng ủy thác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Công ty nhận ủy thác Người phụ trách
Công ty TNHH S1 Giám đốc bộ phận Shim Sang Goo

Vấn đề liên quan đến phương pháp và nơi xác minh thông tin hình ảnh cá nhân
- Phương pháp xác minh: Liên hệ trước với người phụ trách quản lý thông tin hình ảnh và có thể xác minh ở phòng họp trên tầng 5 với sự chứng kiến của người phụ trách
- Nơi xác minh: Phòng họp tầng 5
Biện pháp đối với yêu cầu mở xem thông tin hình ảnh… của khách hàng
Nếu muốn xem, xác minh hoặc xóa thông tin hình ảnh cá nhân, có thể yêu cầu người phụ trách quản lý thiết bị xử lý thông tin hình ảnh bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, chỉ giới hạn đối với thông tin hình ảnh cá nhân được chụp ở bệnh viện và thông tin hình ảnh cá nhân cần thiết vì lợi ích trước mắt về tính mạng, thân thể và tài sản của chủ thể thông tin. Bệnh viện sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết một cách nhanh chóng trong trường hợp có yêu cầu xem, xác nhận sự tồn tại, xóa thông tin hình ảnh cá nhân.
Biện pháp đảm bảo an toàn thông tin hình ảnh
Tại Bệnh viện thông tin hình ảnh được quản lý an toàn thông qua các biện pháp mã hóa, v.v. Ngoài ra, như một biện pháp hành chính để bảo vệ thông tin hình ảnh cá nhân, Bệnh viện cấp các quyền truy cập khác nhau đối với thông tin cá nhân và để ngăn chặn việc giả mạo và làm sai lệch thông tin hình ảnh cá nhân, ngày và giờ tạo thông tin hình ảnh cá nhân, mục đích đọc tại thời điểm đọc, người xem, ngày giờ đọc hồ sơ và quản lý, v.v. Ngoài ra, một thiết bị khóa được cài đặt để bảo quản an toàn thông tin hình ảnh cá nhân.
Vấn đề liên quan đến những thay đổi đối với chính sách vận hành / quản lý của thiết bị xử lý thông tin hình ảnh
Chính sách quản lý / vận hành thiết bị xử lý thông tin hình ảnh này được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2019 và nếu có bất kỳ sự bổ sung, xóa hoặc sửa đổi nội dung nào do những thay đổi về luật, chính sách hoặc công nghệ bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo về lý do và nội dung thay đổi trên Website của Bệnh viện ít nhất 7 ngày trước khi được thực thi.

11. Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và xử lý các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, chúng tôi có người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân như sau.
[Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân]
Người chịu trách nhiệm bảo vệ: Trưởng phòng Pháp lý Jung Woon-Huyn
Quyền truy cập: Giám đốc bộ phận Shim Sang Goo
Cơ quan: Bệnh viện thẩm mỹ View / Công ty trách nhiệm hữu hạn View Partners
Số điện thoại: 02-2138-1305
Email: itservice@viewclinic.com
Có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân xảy ra trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, có thể cho người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân.
Chúng tôi trả lời nhanh chóng và đầy đủ cho các báo cáo của người dùng.
Nếu cần báo cáo hoặc tư vấn về các vi phạm thông tin cá nhân khác, vui lòng liên hệ với các tổ chức sau.
Ủy ban hòa giải tranh chấp cá nhân (http://www.1336.or.kr / 1336)
Văn phòng Công tố Tối cao Đội Điều tra Tội phạm Mạng (http://www.spo.go.kr / (02) 3480-3573)
Trung tâm Ứng phó Khủng bố Mạng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (http://www.ctrc.go.kr / (02) 392-0330)

12. Nghĩa vụ thông báo khi thay đổi chính sách

Chính sách xử lý thông tin cá nhân này được ban hành vào ngày 31 tháng 8 năm 2015 và nếu có bất kỳ sự bổ sung, xóa hoặc sửa đổi nội dung nào theo những thay đổi về luật, chính sách hoặc công nghệ bảo mật, ít nhất 7 ngày trước khi thực thi thay đổi Chính sách bảo mật thông tin cá nhân, bệnh viện sẽ thông báo lý do và nội dung thay đổi thông qua Website của Bệnh viện.

13. Uỷ thác xử lý thông tin cá nhân được thu thập

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thông tin cá nhân của người đăng ký được công ty ủy thác thu thập và phân tích, theo quy định của pháp luật có liên quan, những vấn đề cần thiết được quy định để thông tin cá nhân được quản lý một cách an toàn trong hợp đồng ủy thác.
- Chúng tôi đăng các vấn đề liên quan đến người được ủy thác, phạm vi ủy thác, phạm vi thông tin được chia sẻ, v.v. thông qua e-mail, điện thoại hoặc trang web.
- Trong hợp đồng ủy thác, nhà cung cấp dịch vụ quy định nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ các hướng dẫn liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, giữ bí mật thông tin cá nhân và nghiêm cấm cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba và lưu trữ chi tiết hợp đồng dưới dạng điện tử.
Bệnh viện ủy thác thông tin cá nhân như dưới đây để thực hiện dịch vụ, đồng thời quy định những vấn đề cần thiết để thông tin cá nhân được quản lý an toàn trong hợp đồng ủy thác theo quy định của pháp luật có liên quan. Chi tiết về cơ quan xử lý thông tin cá nhân và công việc ủy thác của bệnh viện như sau.

Công ty ủy thác Nội dung công việc ủy thác Thông tin cá nhân ủy thác Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân
Công ty TNHH View Partners Quản lý tất cả các mục ngoài chăm sóc y tế tại Bệnh viện thẩm mỹ View Họ tên, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, email, số điện thoại bàn, số điện thoại người bảo hộ Đến khi kết thúc hợp đồng ủy thác
Công ty TNHH Korea Server Hosting Lưu trang chủ Họ tên, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, email, số điện thoại bàn, số điện thoại người bảo hộ Đến khi kết thúc hợp đồng ủy thác
Công ty TNHH Cafe 24 Lưu trữ trang chủ Tài khoản, mật khẩu, họ tên, email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính, thời điểm phẫu thuật Đến khi kết thúc hợp đồng ủy thác
Công ty TNHH THN,Công ty TNHH NeoSoftbank Quản lý tất cả các mục ngoài chăm sóc y tế tại Bệnh viện thẩm mỹ View Họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc, địa chỉ, số điện thoại, ngày phẫu thuật, tên phẫu thuật, lịch sử phẫu thuật, các loại thuốc đang sử dụng Đến khi kết thúc hợp đồng ủy thác

Thông qua hợp đồng ủy thác công việc, bệnh viện đang quản lý thực hiện tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, bảo mật thông tin cá nhân, nghiêm cấm cung cấp cho bên thứ ba, thời hạn ủy thác, nghĩa vụ trả lại hoặc tiêu hủy thông tin cá nhân sau khi hoàn thành xử lý, v.v.
Ngày thông cáo: Ngày 21 tháng 10 năm 2021
Ngày có hiệu lực: Ngày 28 tháng 10 năm 2021
1. Năm 2012 (Áp dụng từ 01.04.2012~10.09.2019)
2. Năm 2021 (Áp dụng từ 10.09.2019~27.10.2021)